fbpx

Mätvärdesfiler

Perfekt underlag för intern fakturering

Vill ni ha regelbunden kontroll av varje hushålls energianvändning? Mätvärdesfilerna delar upp energianvändningen per hushåll.


Mätvärdesfiler är ett komplement till fördelningsmätning för att varje hushåll ska faktureras rätt kostnad. Mätvärdesfiler mejlas månadsvis eller efter önskemål. Detta fungerar som underlag vid till exempel intern fakturering.

Priset för tjänsten är baserat på antalet mätvärden som ska sändas och hur ofta ni önskar få dem.

Är du intresserad och vill veta mer?

Hör av dig till oss på Energitjänster för mer information om mätvärdesfiler och fördelningsmätning.

Läs mer
Jonas Jansson
Energiingenjör

026-17 85 43
jonas.jansson@gavleenergi.se
Frågor och svar