fbpx

Sänk era energikostnader

Tjänster som hjälper er att upprätthålla bra klimat hemma i vardagen, få bättre överblick över ert energisystem och att lyckas med energi- och kostnadseffektiviserande åtgärder.

Uppkopplad fjärrvärmecentral

Med en uppkopplad fjärrvärmecentral har ni en bra överblick över er värmeanvändning och kan enkelt göra justeringar.

Ni som är fjärrvärmekunder kan välja att uppgradera till en uppkopplad fjärrvärmecentral. Ni får då kontroll över er byggnads driftstatus och användning av värme och varmvatten.

Här kan du läsa mer om alla Energitjänsters tjänster till företag och bostadsrättsföreningar.

Reglera och justera på distans

Fjärrvärmecentralens reglerenhet uppgraderas så att den kommunicerar via webben. Det innebär att fjärrvärmecentralen kan styras på distans. Via er Uppkopplade fjärrvärmecentral får ni status och aktuella temperaturer på fjärrvärmecentralen. Härifrån kan temperaturerna justeras direkt.

Tillval: styr med hjälp av inomhustemperaturen

Väljer ni att komplettera med Temperaturmätning, kan ni styra inomhustemperaturen automatiskt. Läs mer om tjänsten Optimal värme.

1+1=3 Uppkopplad fjärrvärmecentral plus Temperaturmätning blir Optimal värme.

Är ni intresserade och vill veta mer?

Fyll i formuläret eller kontakta oss gärna.

Temperaturmätning

Mäter, övervakar och analyserar

Temperaturmätning är en tjänst som mäter, övervakar och analyserar värmen via webben. Ni ser temperaturerna i er byggnad presenterade i tydliga 3D-bilder.

Graferna visar även förändringar i inomhustemperaturen över tid och kan fungera som underlag för åtgärder i värmesystemet.

Tillval: styr med hjälp av inomhustemperaturen

Väljer ni att komplettera med Uppkopplad fjärrvärmecentralkan ni styra inomhustemperaturen automatiskt.

1+1=3 Uppkopplad fjärrvärmecentral plus Temperaturmätning blir Optimal värme.

Här kan du läsa mer om alla Energitjänsters tjänster till företag och bostadsrättsföreningar.

Är ni intresserade och vill veta mer?

Fyll i formuläret eller kontakta oss gärna.

Optimal värme

En Uppkopplad fjärrvärmecentral tillsammans med Temperaturmätning ger er tjänsten Optimal värme. Ett koncept där värmen styrs med hjälp av både utomhus- och inomhustemperaturen.

1+1=3

Kombinationen Uppkopplad fjärrvärmecentral och Temperaturmätning ger styrutrustningen möjligheten att kontinuerligt hålla en jämn inomhustemperatur.

Resultatet blir en bra komfort och en fastighet som körs energieffektivt vilket sparar pengar, energi och miljö – tjänsten Optimal värme.

I en fjärrvärmecentral av standardutförande bestämmer endast utomhustemperaturen hur mycket värme som ska skickas ut i byggnaden.

Automatisk reglering

Med Optimal värme får ni även ett svar från huset med hjälp av inomhusgivarna. Om det är för mycket värme, sänks den. Om det är för lite så höjs den.

Automatiken ger er möjlighet att fokusera på andra saker samtidigt som ni sparar pengar, energi och miljö.

Utförligare information om Optimal Värme i dokumentet längst ner på sidan.

Här kan du läsa mer om alla Energitjänsters tjänster till företag och bostadsrättsföreningar.

Är ni intresserade och vill veta mer?

Fyll i formuläret eller kontakta oss gärna.

Läs mer

Fördelningsmätning

Många boende i föreningen? Trött på alla nätavgifter?

Fördelningsmätning är perfekt om föreningen funderar på att skaffa solceller. Då kan alla i föreningen dela på solelproduktionen.

Effektivt att dela upp

Samma princip kan också användas i verksamheter där man önskar separera elanvändningen på olika produktionsenheter, byggnadsdelar eller liknande. Det är då lättare att identifiera effektiviseringsmöjligheter.

Minskade kostnader för alla

Fördelningsmätning leder ofta till minskade kostnader för fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen och att elanvändningen totalt sett sänks.

Här kan ni läsa mer om alla Energitjänsters tjänster till företag och bostadsrättsföreningar.

Är ni intresserade och vill veta mer?

Fyll i formuläret eller kontakta oss gärna.

Frågor och svar