Fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken

Ett unikt samarbetsprojekt pågår för att koppla samman fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle - Sveriges smartaste fjärrvärmeledning.

Vad händer just nu?

Arbetet pågår på flera delar av sträckningen. Se separata tidplaner nedan för den del du vill veta mer om.

Arbete i Sandviken tätort

Den sista etappen i Sandviken startar i april 2023 och kommer enligt plan att pågå fram till och med september 2023. Se längre ned på sidan för kartor och trafikföringsplan.

Gästrikeleden Etapp 1 – Hemlingby till Valbo Köpcentrum

Från och med mars 2023 och året ut är etappen avstängd. Fjärrvärmeledningen korsar Gästrikeleden vid flera tillfällen och avstängningen görs för att det ska bli säkert både för allmänheten och för de som arbetar med ledningen. Har du frågor om Gästrikeleden kan du vända dig till Gävle Kommun på 026 – 17 80 00 eller höra av dig vi mejl. Tack för din förståelse!

Valbo Sportcentrummotionsspår

Från mitten av december 2022 till april 2023 kommer motionsspåret att vara avstängt på grund av arbetet med fjärrvärmeledningen. Det görs för att det ska bli säkert både för allmänheten och för de som arbetar med ledningen. Tack för din förståelse!

Sveriges smartaste fjärrvärmeledning – det tycker åtminstone vi!

Den över 20 kilometer långa fjärrvärmeledningen etableras av Gävle Energi i samverkan med Sandviken Energi. Vad är det då som gör den så smart? Genom att binda samman kommunernas ledningar får både Gävle och Sandviken tillgång till fjärrvärme från restvärme och förnybara energikällor.

Till att börja med är projektet så pass smart att det fått det hittills största investeringsstödet från Klimatklivet, Naturvårdverkets satsning på projekt som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen beräknas kosta runt en halv miljard kronor och påverkar inte bara regionen, utan hela Sverige, positivt. Det är helt enkelt ett stort klimatkliv för att nå landets hållbarhetsmål.

I regionen får vi också en ökad elproduktion, färre bränsletransporter, positiva effekter på bränslemarknaden och möjlighet att ta vara på restvärme. Energin, som annars skulle ha gått till spillo, motsvarar en uppvärmning av 27 500 normalvillor* varje år.

Gästrike Vatten samförlägger också en råvattenledning på sträckan Gävle – Forsbacka, något du kan läsa mer om här.

Inspiration, smarta tips och kunskap har vi fått från branschkollegor som gått samma väg innan oss – och det är också något vi gärna delar vidare. Tillsammans utvecklar vi en hållbar region för våra kunder och tar ett stort steg för klimatet. Smart va?

*En normalvilla i Gävle Energis nät med snittförbrukning 20 MWh per år.

När startar arbetet?

Projekteringen startade under hösten 2020 och byggstart av fjärrvärmeledningen i mitten av maj 2022. Projektet förväntas bli klart under 2024.

Projektet kommer att ske i tre etapper och mer detaljerade tidsplaner publiceras löpande här på webben.

Övrig information och material

Kontaktuppgifter
Har du frågor eller funderingar kring projektet? Hör gärna av dig till vår Kundservice.

Mediafrågor
Här hittar du kontaktuppgifter till pressansvarig.

Karta över planerad linjesträckning

Arbetsområdet kring fjärrvärmeledningen är cirka 22 meter och efter arbetet finns det en ledningsrätt på 4 meter inom detaljplanelagd mark och 6 meter i naturmark. Det innebär att man exempelvis håller undan träd och sly så det är enkelt att komma åt ledningen om man skulle behöva. På sträckan Gävle till Forsbacka kommer Gästrike Vatten att samförlägga en råvattenledning.

Tidplaner och kartor över delsträckorna

Arbetsområdet kring fjärrvärmeledningen är cirka 22 meter och efter arbetet finns det en ledningsrätt på 4 meter inom detaljplanelagd mark och 6 meter i naturmark. Det innebär att man exempelvis håller undan träd och sly så det är enkelt att komma åt ledningen om man skulle behöva. Här ser du när vi utför arbete på de olika etapperna. Tidplanerna kan komma att justeras och vi uppdaterar med nya om det skulle bli större förändringar.

Arbetsområde Sandviken

Ledningen läggs ner i marken så när arbetet är färdigt kommer du som bor och vistas i området inte att märka någon skillnad från hur det ser ut idag. Men under arbetets gång så måste vi stänga av gator och leda om trafiken för att det ska bli säkert både för er som bor och vistas i området och för de som arbetar med ledningen. Det kan innebära att du under vissa perioder får ta en annan väg än den du vanligtvis tar.

Längs den flerfärgade breda linjen kommer arbetet att pågå i sju olika deletapper. Flera av etapperna blev färdiga under sommaren 2022 och i april 2023 startar arbetet för de återstående etapperna i Sandvikens tätort. Arbetet kommer enligt plan att pågå till och med september 2023. Etapperna ser du på kartan nedan. Observera att tidplanen är preliminär och kan komma att förändras.

Här kan du se Trafikföringsplanen för arbetet i Sandviken. Dokumentet öppnas som en pdf. Trafikföringsplanen visar både de jobb som gjorde sommaren 2022 och de som kommer att ske under sommaren 2023.

Obs. att tiderna på kartan är preliminära och kan komma att ändras.

Häng med i projektet

Få de senaste nyheterna om projektet direkt till din mejl.

I samarbete med Klimatklivet

Projektet möjliggörs genom ett investeringsstöd från Klimatklivet, Naturvårdsverkets satsning på investeringar som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Läs mer om Klimatklivet och de satsningar som görs. 

Projektinformation 1 maj 2022 - 31 januari 2024

Pågående Fjärrvärme