Fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken

Ett unikt samarbetsprojekt pågår för att koppla samman fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle - Sveriges smartaste fjärrvärmeledning.

Vad händer just nu?

Arbetet pågår på flera delar av sträckningen. Se separata tidplaner nedan för den del du vill veta mer om.

Arbete i Gävle (Text uppdaterad 20231117)

Trafikavstängning vid Lapphällsvägen från 20 november 2023 till 20 januari 2024. Det är vid rastplats Gävlebrons södergående riktning som Lapphällsvägen tillfälligt stängs av en period, vilket får påverkan på trafik till och från E4:an vid Gävlebro västra sidan.
Avstängningen görs då arbete med ledningsförläggningen utförs på sträckan och Lapphällsvägen måste schaktas av.

Arbete i Sandviken tätort (Text uppdaterad 20231201) 

  • Slutåterställning med fräsning av den tillfälliga asfalten och därefter läggning av permanent asfalt görs under maj-juni 2024.

Gästrikeleden Etapp 1 – Hemlingby till Valbo Köpcentrum

Från och med mars 2023 och året ut är etappen avstängd. Fjärrvärmeledningen korsar Gästrikeleden vid flera tillfällen och avstängningen görs för att det ska bli säkert både för allmänheten och för de som arbetar med ledningen. Har du frågor om Gästrikeleden kan du vända dig till Gävle Kommun på 026 – 17 80 00 eller höra av dig vi mejl. Tack för din förståelse!

Valbo Sportcentrummotionsspår

Från mitten av december 2022 till april 2024 kommer motionsspåret att vara avstängt på grund av arbetet med fjärrvärmeledningen. Det görs för att det ska vara säkert både för allmänheten och för de som arbetar med ledningen. Även om inget arbete pågår just vid motionsspåren hela perioden korsar dessa en arbetsväg som trafikeras till arbetsplatser länge bort mot Häcklinge, Allmänninge och vidare. Tack för din förståelse!

Sveriges smartaste fjärrvärmeledning – det tycker åtminstone vi!

Den över 20 kilometer långa fjärrvärmeledningen etableras av Gävle Energi i samverkan med Sandviken Energi. Vad är det då som gör den så smart? Genom att binda samman kommunernas ledningar får både Gävle och Sandviken tillgång till fjärrvärme från restvärme och förnybara energikällor.

Till att börja med är projektet så pass smart att det fått det hittills största investeringsstödet från Klimatklivet, Naturvårdverkets satsning på projekt som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen beräknas kosta runt en halv miljard kronor och påverkar inte bara regionen, utan hela Sverige, positivt. Det är helt enkelt ett stort klimatkliv för att nå landets hållbarhetsmål.

I regionen får vi också en ökad elproduktion, färre bränsletransporter, positiva effekter på bränslemarknaden och möjlighet att ta vara på restvärme. Energin, som annars skulle ha gått till spillo, motsvarar en uppvärmning av 27 500 normalvillor* varje år.

Gästrike Vatten samförlägger också en råvattenledning på sträckan Gävle – Forsbacka, något du kan läsa mer om via länken här under.

Många fördelar med samförläggning (Nytt fönster)

Inspiration, smarta tips och kunskap har vi fått från branschkollegor som gått samma väg innan oss – och det är också något vi gärna delar vidare. Tillsammans utvecklar vi en hållbar region för våra kunder och tar ett stort steg för klimatet. Smart va?

*En normalvilla i Gävle Energis nät med snittförbrukning 20 MWh per år.

När pågår arbetet?

Projekteringen startade hösten 2020 och byggstarten av fjärrvärmeledningen var i mitten av maj 2022. Projektet förväntas bli klart under 2024.

Projektet sker i tre etapper och mer detaljerade tidsplaner publiceras löpande här på webben.

Övrig information och material

Kontaktuppgifter
Har du frågor eller funderingar kring projektet? Hör gärna av dig till vår Kundservice.

Mediafrågor
Här hittar du kontaktuppgifter till pressansvarig.

Karta över planerad linjesträckning

Arbetsområdet kring fjärrvärmeledningen är cirka 22 meter och efter arbetet finns det en ledningsrätt på 4 meter inom detaljplanelagd mark och 6 meter i naturmark. Det innebär att man exempelvis håller undan träd och sly så det är enkelt att komma åt ledningen om man skulle behöva. På sträckan Gävle till Forsbacka kommer Gästrike Vatten att samförlägga en råvattenledning.

Tidplaner och kartor över delsträckorna

Arbetsområdet kring fjärrvärmeledningen är cirka 22 meter bred och efter arbetet finns det en ledningsrätt på 4 meter inom detaljplanelagd mark och 6 meter i naturmark. Det innebär att man exempelvis håller undan träd och sly så det är enkelt att komma åt ledningen om man skulle behöva. Här ser du när vi utför arbete på de olika etapperna. Dock kommer arbetsområde och arbetsväg längs hela sträckan att finnas och användas minst till och med april 2024. Tidplanerna kan komma att justeras och vi uppdaterar med nya om det skulle bli större förändringar.

Arbetsområde Sandviken

Ledningen läggs ner i marken så när arbetet är färdigt kommer du som bor och vistas i området inte att märka någon skillnad från hur det ser ut idag. Men under arbetets gång så måste vi stänga av gator och leda om trafiken för att det ska bli säkert både för er som bor och vistas i området och för de som arbetar med ledningen. Det kan innebära att du under vissa perioder får ta en annan väg än den du vanligtvis tar.

Längs den flerfärgade breda linjen utförs arbetet i sju olika deletapper. Flera av etapperna blev färdiga under sommaren 2022 och i maj 2023 startade arbetet för de återstående etapperna i Sandvikens tätort. Arbetet pågick till och med november 2023. Slutåterställning med fräsning av den tillfälliga asfalten och därefter läggning av permanent asfalt görs under maj-juni 2024.

Häng med i projektet

Få de senaste nyheterna om projektet direkt till din mejl.

I samarbete med Klimatklivet

Projektet möjliggörs genom ett investeringsstöd från Klimatklivet, Naturvårdsverkets satsning på investeringar som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Mer om Klimatklivets satsningar (Nytt fönster) 

Projektinformation 1 maj 2022 - 31 december 2024

Pågående Fjärrvärme