Fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken

Ett unikt samarbetsprojekt pågår för att koppla samman fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle - Sveriges smartaste fjärrvärmeledning.

Sveriges smartaste fjärrvärmeledning – det tycker åtminstone vi!

Den över 20 kilometer långa fjärrvärmeledningen etableras av Gävle Energi i samverkan med Sandviken Energi. Vad är det då som gör den så smart? Genom att binda samman kommunernas ledningar får både Gävle och Sandviken tillgång till fjärrvärme från restvärme och förnybara energikällor.

Till att börja med är projektet så pass smart att det fått det hittills största investeringsstödet från Klimatklivet, Naturvårdverkets satsning på projekt som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen beräknas kosta runt en halv miljard kronor och påverkar inte bara regionen, utan hela Sverige, positivt. Det är helt enkelt ett stort klimatkliv för att nå landets hållbarhetsmål.

I regionen får vi också en ökad elproduktion, färre bränsletransporter, positiva effekter på bränslemarknaden och möjlighet att ta tillvara på restvärme. Energin, som annars skulle ha gått till spillo, motsvarar en uppvärmning av 27 500 normalvillor* varje år.

Gästrike Vatten samförlägger också en råvattenledning på sträckan Gävle – Forsbacka, något du kan läsa mer om här.

Inspiration, smarta tips och kunskap har vi fått från branschkollegor som gått samma väg innan oss – och det är också något vi gärna delar vidare. Tillsammans utvecklar vi en hållbar region för våra kunder och tar ett stort steg för klimatet. Smart va?

*En normalvilla i Gävle Energis nät med snittförbrukning 20 MWh per år.

Vad händer just nu?

Bygget pågår i Sandviken längs Fredriksgatan, i industriområdet Lövbacken och i närheten av Forsbacka. Se separata tidplaner nedan. Det pågår också avverkning längs skogspartierna på hela ledningssträckningen.

När startar arbetet?

Projekteringen startade under hösten 2020 och byggstart av fjärrvärmeledningen i mitten av maj 2022. Projektet förväntas bli klart under 2024.

Projektet kommer att ske i tre etapper och mer detaljerade tidsplaner publiceras löpande här på webben.

Övrig information och material

Kontaktuppgifter
Har du frågor eller funderingar kring projektet? Hör gärna av dig till vår Kundservice.

Mediafrågor
Här hittar du kontaktuppgifter till pressansvarig.

Karta över planerad linjesträckning

Arbetsområdet kring fjärrvärmeledningen är cirka 22 meter och efter arbetet finns det en ledningsrätt på 4 meter inom detaljplanelagd mark och 6 meter i naturmark. Det innebär att man exempelvis håller undan träd och sly så det är enkelt att komma åt ledningen om man skulle behöva. På sträckan Gävle till Forsbacka kommer Gästrike Vatten att samförlägga en råvattenledning.

Tidplaner och kartor över delsträckorna

Arbetsområdet kring fjärrvärmeledningen är cirka 22 meter och efter arbetet finns det en ledningsrätt på 4 meter inom detaljplanelagd mark och 6 meter i naturmark. Det innebär att man exempelvis håller undan träd och sly så det är enkelt att komma åt ledningen om man skulle behöva. Här ser du när vi utför arbete på de olika etapperna. Tidplanerna kan komma att justeras och vi uppdaterar med nya om det skulle bli större förändringar.

Arbetsområde Sandviken

Ledningen läggs ner i marken så när arbetet är färdigt kommer du som bor och vistas i området inte att märka någon skillnad från hur det ser ut idag. Men under arbetets gång så måste vi stänga av gator och leda om trafiken för att det ska bli säkert både för er som bor och vistas i området och för de som arbetar med ledningen. Det kan innebära att du under vissa perioder får ta en annan väg än den du vanligtvis tar.

Längs den flerfärgade breda linjen kommer arbetet att pågå i sju olika deletapper med start vecka 20 2022. Arbetet kommer att pågå till våren 2024. Etapperna ser du på kartan nedan. Arbetet kommer att starta med den gula etappen och där pågår arbetet mellan maj och september.

Trafikanordningsplan Etapp gul

Här hittar du trafikföringsplanen för den första etappen som pågår mellan Maj – September.

Häng med i projektet

Få de senaste nyheterna om projektet direkt till din mejl.

I samarbete med Klimatklivet

Projektet möjliggörs genom ett investeringsstöd från Klimatklivet, Naturvårdsverkets satsning på investeringar som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Läs mer om Klimatklivet och de satsningar som görs. 

Projektinformation 1 maj 2022 - 31 januari 2024

Pågående Fjärrvärme