Elstöd för höga elkostnader

Regeringen beslutade den 9 mars 2023 att betala ut ett elstöd till privatpersoner för november och december 2022.

Elstödet (även kallat elpriskompensation och högkostnadsskydd) beräknas utifrån vilken förbrukning som hushållet har haft under november–december 2022 och ersättningsnivåerna skiljer sig något åt mellan elområdena. Hushållen får elstöd för 80 procent av den el som förbrukades under november–december 2022, till den del förbrukningen inte överstiger 18 000 kilowattimmar för en uttagspunkt. Elstödet betalas ut enligt följande:

  • 129 öre per kilowattimme för uttagspunkt som finns i elområde 4
  • 126 öre per kilowattimme för uttagspunkt som finns i elområde 3
  • 90 öre per kilowattimme för uttagspunkt som finns i elområdena 1 och 2

Ett exempel: Ett hushåll i elområde 4 som har haft en förbrukning om 1 000 kWh, får en ersättning om 1 032 kronor (1 000 kWh * 0,8 * 129 öre/kWh) för perioden.

Utbetalning under våren 2023

Försäkringskassan ska enligt plan påbörja utbetalningarna under våren 2023. Ett mer exakt datum finns inte i dagsläget.

Anmäl ditt bankkonto i Swedbanks kontoregister

Du kan redan nu förbereda dig genom att anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister. I registret kan du också kontrollera om du redan har ett konto anmält sedan tidigare. Det gäller även dig som är kund i Swedbank.

Besök Swedbanks webbplats för att anmäla ditt konto till kontoregistret och lösa in avi.

Varning för bedragare

Varken vi på Gävle Energi eller någon annan kommer i samband med utbetalningen av elstöd att kontakta dig för att lämna ut personliga koder eller be dig logga in någonstans. Om du blir kontaktad och någon ber dig göra det kan det handla om ett försök till bedrägeri. Avsluta då samtalet direkt.

Försäkringskassan.se: Läs om utbetalning av elstödet

Regeringen.se: Läs frågor och svar om elpriskompensationen

Se din förbrukning

I vår app eller på Mina sidor kan du enkelt se din förbrukning.

Ladda ner appen Logga in på Mina Sidor

Tidigare beslut och utbetalningar av elstöd

Elpriskompensation för oktober 2021 – september 2022

Regeringen presenterade den 27 oktober 2022 ett förslag till elprisstöd för elområde 3 och 4. Elstödet (även kallat elpriskompensation och högkostnadsskydd) gäller för höga elkostnader under perioden oktober 2021 till september 2022. Försäkringskassan som är utbetalande myndighet påbörjade utbetalningarna i slutet av februari 2023 och alla utbetalningar ska vara färdiga i slutet av mars.

Elpriskompensation för mars 2022

Regeringen har beslutat om elpriskompensation även för mars månad för elområde tre och fyra. Kompensationen betalas ut i form av avdrag på räkningarna som kommer i juli. Alla kunder ska ha fått kompensationen senast den 28 februari 2023. Allting sköts automatiskt och kunden behöver inte göra någonting.

– Om stödet är större än beloppet på räkningen så dras kvarvarande belopp av från kommande fakturor tills kunden har fått hela stödet utbetalt, berättar David Jakobsson, utvecklingsingenjör som är en av flera personer hos oss som jobbar med att stödet ska komma kunderna tillhanda.

Elpriskompensation för mars månad är utformat som en trappa. Det lägsta trappsteget ligger på 400 kWh och där kunden får en kompensation på 100 kronor. Det högsta trappsteget är på 2000 kWh och uppåt, och där kunden kan få 1 000 kronor per månad.

Elpriskompensation för december 2021 till februari 2022

Kompensationen som började betalas ut i maj gäller för december 2021 samt januari och februari 2022 i hela landet. Alla kunder ska ha fått kompensationen senast den 31 december i år.

Stödet för perioden är utformat som en trappa som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad där kunden får 100 kronor per månad, sammanlagt 300 kronor. De som har en förbrukning på över 2 000 kWh per månad kommer att kunna få 2 000 kronor per månad, sammanlagt 6 000 kronor.