Elstöd för höga elkostnader

Regeringen presenterade den 27 oktober 2022 ett förslag för elpriskompensation för elområde 3 och 4. Elstödet gäller för perioden höga elkostnader under tiden oktober 2021 till september 2022.

Regeringen gav Försäkringskassan och Svenska Kraftnät i uppdrag att förbereda hur elstödet (även kallat elpriskompensation och högkostnadsskydd) ska betalas ut till de elkunder som är berättigade att få del av stödet.

Utbetalning under senare delen av februari

Försäkringskassan påbörjar utbetalningarna den 20 februari. Efter några dagar ska alla utbetalningar vara klara. Ytterligare några dagar kan gå innan pengarna kommer in på kontot. Om Försäkringskassan saknar konto för utbetalning tar utbetalningen längre tid.

Från Försäkringskassans webbplats:

Anmäl och kontrollera ditt bankkonto i Swedbanks kontoregister senast den 13 februari så kommer pengarna snabbast

För att få elstödet snabbast möjligt ska du som stod på elnätsavtalet anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 13 februari. Här kan du också kontrollera om du redan har ett konto anmält i Swedbanks kontoregister. Det gäller även dig som är kund i Swedbank.

Här kan du anmäla ditt konto till kontoregistret & lösa in avi (swedbank.se)

Ytterligare ett elstöd för november-december 2022

Den 9 januari presenterade regeringen ett nytt förslag där de igen ger Svenska Kraftnät i uppdrag att undersöka hur man ska kunna betala ut ett ytterligare ett elstöd. Den här gången gäller stödet privatpersoner i alla elområden under perioden november-december 2022.

Elstödet beräknas betalas ut under våren 2023.

Försäkringskassan.se: Läs om utbetalning av elstödet.

Regeringen.se: Läs frågor och svar om elpriskompensationen för oktober 2021 – september 2022.

Regeringen.se: Läs pressmeddelandet om nytt elstöd för november-december 2022.

Svk.se webb: Läs Svenska Kraftnäts nyheter om elstödet.

Se din förbrukning

På Mina sidor kan du enkelt se din förbrukning.

Logga in

Tidigare beslut

Elpriskompensation för mars 2022

Regeringen har beslutat om elpriskompensation även för mars månad för elområde tre och fyra. Kompensationen betalas ut i form av avdrag på räkningarna som kommer i juli. Alla kunder ska ha fått kompensationen senast den 28 februari 2023. Allting sköts automatiskt och kunden behöver inte göra någonting.

– Om stödet är större än beloppet på räkningen så dras kvarvarande belopp av från kommande fakturor tills kunden har fått hela stödet utbetalt, berättar David Jakobsson, utvecklingsingenjör som är en av flera personer hos oss som jobbar med att stödet ska komma kunderna tillhanda.

Elpriskompensation för mars månad är utformat som en trappa. Det lägsta trappsteget ligger på 400 kWh och där kunden får en kompensation på 100 kronor. Det högsta trappsteget är på 2000 kWh och uppåt, och där kunden kan få 1 000 kronor per månad.

Elpriskompensation för december 2021 till februari 2022

Kompensationen som började betalas ut i maj gäller för december 2021 samt januari och februari 2022 i hela landet. Alla kunder ska ha fått kompensationen senast den 31 december i år.

Stödet för perioden är utformat som en trappa som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad där kunden får 100 kronor per månad, sammanlagt 300 kronor. De som har en förbrukning på över 2 000 kWh per månad kommer att kunna få 2 000 kronor per månad, sammanlagt 6 000 kronor.