Hög leveranssäkerhet

När vi förnyar luftledningsnätet bygger vi alltid med isolerad ledning i luft eller i mark. Det gör att elnätet håller hög standard med få strömavbrott. Vi har underhållit och förstärkt vårt elnät under många år. Vi har även bra underhållsrutiner och jobbar effektivt vid driftavbrott, vilket gör att vi håller en hög leveranssäkerhet med korta avbrott.

Leveranssäkerheten i Sverige som helhet ligger på 66,5 minuter avbrott per kund och år. I vårt elnät ligger vi på 14,5 minuter avbrott per kund och år. Det innebär att tillgängligheten är näst intill 100 procent. Leveranssäkerheten i de svenska elnäten ligger högt jämfört med länder som har samma förutsättningar.