Hög leveranssäkerhet

När vi förnyar luftledningsnätet bygger vi alltid med isolerade ledningar i luft eller i mark. Dessutom jobbar vi löpande med underhåll och förstärkning av vårt elnät och jobbar effektivt vid driftavbrott. Det gör att vi håller en hög leveranssäkerhet med korta avbrott.

Leveranssäkerheten i Sverige som helhet ligger på 66,5 minuter avbrott per kund och år. I vårt elnät ligger vi på 14,5 minuter avbrott per kund och år. Det innebär att tillgängligheten är näst intill 100 procent.

Avbrottsersättning

Om du som kund trots det skulle bli helt utan el under en sammanhängande period om minst tolv timmar kan du ha du rätt till ersättning.

Här kan du läsa mer om avbrottsersättning.

Om det ändå blir strömavbrott

Det är ovanligt med längre strömavbrott i vårt elnät men det är bra att vara förberedd om det ändå skulle ske. Läs mer om bra saker att tänka på innan strömavbrottet är ett faktum.

Vid strömavbrott