Ingen fast avgift i sex månader

Efter sex månader kostar det 39 kr/månad. Du får timpris (Rörligt elpris timme för timme) med det senaste börspriset på el varje timme + påslag 4,9 öre/kWh inklusive moms.

Det tillkommer en elcertifikatsavgift samt inköpskostnader som ändras månadsvis.

Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på gavleenergi.se/gdpr