Vi finns i Gävle. Ett lokalt och nära elhandelsföretag.

En och samma faktura för både elhandel och elnät.

Alltid 100% miljövänlig el från förnybara energikällor.

För att välja elavtal behöver du söka på din adress och fylla i det datum du vill att elavtalet ska börja gälla.

Teckna elavtal