Information för testpiloter – solceller villa

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2019-03-27 14:12
Uppdaterad: 2019-06-19 08:10

Information till dig som ansökt om att bli testpilot

Vi har tidigare sökt testpilotkunder för solceller till villa. Intresset har varit enormt och vi har fått in tillräckligt många intresseanmälningar. Nästa steg blir att göra en individuell bedömning av dessa.

Varför söker vi testpiloter?

Vi gillar solceller och vill erbjuda det till våra villakunder. Sedan tidigare hjälper vi företag och bostadsrättsföreningar med det, men hur ska samarbetet fungera med våra privatkunder? Vi vill ha hjälp av solcellssugna testpiloter som hjälper oss att ta fram konceptet tillsammans med oss.

Som testpilot får du

  • 10 % rabatt på anläggningspriset.
  • ett förmånligt elhandelsavtal; max 2000 kWh/år överproducerad el till ett pris av 40 öre/kWh inklusive moms plus spotpris.

All produktion över 2000 kWh/år är till spotpris. Avtalet skrivs på 3 år.

Förväntningar på testpiloten

Vi vill gärna visa upp din solcellsanläggning i vår marknadsföring för solceller till villakunder. Din anläggning kan visas på bild och i rörligt material. Vill du ställa upp på intervjuer, så är det ett plus. Dina synpunkter är viktiga för oss, och därför kommer du att få svara på enkäter under projektets gång.

Utgångspris – nyckelfärdig anläggning

Anläggningen offereras med individuell prisbild. Priset baseras på vilket storlek som önskas på anläggningen och vilka förutsättningar som finns med hänsyn till skick på tak, inkopplingsmöjligheter, ställningsbehov och så vidare.

Ungefärliga utgångspriser exklusive 10 % rabatt

4 kW – 90 000 kr inklusive moms 6 kW – 108 000 kr inklusive moms 8 kW – 135 000 kr inklusive moms

Vilka bidrag kan jag få?

  • Från 1 januari 2018 var stödnivån för samtliga sökande max 30 %. Med den nya regeringsbudgeten har ett hälften så stort belopp som tidigare avsatts för solcellsstöd. Subventionsgraden önskas då även halveras till 15 % under 2019. Vi följer utvecklingen med stort intresse.
  • Du har möjlighet att använda rotavdrag. Solcellsstöd och rotavdrag kan inte kombineras. Du kan välja ett av bidragen.

Energimyndigheten har mer information kring bidrag.