Bra att du använder din energi till att stärka kroppen.
Tyvärr har vi ännu inte kommit så långt att vi kan samla upp den energi som frigörs vid din träning.

Vi arbetar dock på flera projekt vad det gäller att ta tillvara på och lagra energi. Energi som kan användas för att driva ett evenemang, transport eller allt annat som snurrar på runt om i Sverige. Lika viktigt att ta tillvara på energier så som restvärme som uppstår i vår industri och kylan som finns i våra vatten.

Arbetet fortsätter och du är välkommen att följa vår resa via ditt lokala energibolags hemsida eller sociala medier.

Tips: Se våra tankar kring batterilager