Laddbox får försäljningsförbud

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud på laddboxarna Easee Home och Easee Charge.

Laddboxarna har erbjudits och installerats hos våra kunder och vi avvaktar nu ett besked från tillverkaren om åtgärdsförslag.

Vad innebär förbudet?

Förbudet innebär att tillverkaren Easee är skyldig att åtgärda bristerna på redan installerade laddboxar. Vi avvaktar nu därför ett besked från tillverkaren om åtgärdsförslag. I avvaktan på detta får innehavare av Easee laddbox själva göra en bedömning om att fortsätta använda laddboxen eller inte. Ingen incident har rapporterats.

Utdrag ur Elsäkerhetsverkets frågor och svar:

”Kan jag fortsätta ladda min bil trots försäljningsförbud?

Elsäkerhetsverkets granskning har inte visat att bristerna leder till omedelbar personskada eller sakskada, på ett sådant sätt att ett försäljningsförbud med återkallelse från konsument är motiverat. Det enkla svaret är ja, men att du gör det med viss vaksamhet fram tills att produkten åtgärdats.

Innebörden av beslutet är att Easee ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att laddboxarna blir säkra att använda.”

Vad händer nu?

Gävle Energi har nu stoppat försäljningen av laddboxar i väntan på besked. Vi hänvisar till Elsäkerhetsverkets webbplats som uppdateras kontinuerligt med aktuell information.

Våra kunder som har beställt laddboxar, men ännu inte fått de installerade, kommer att bli kontaktade av oss i ärendet.

Publicerades den 15 mars, 2023.