Nyheter

Senaste nyheterna från Gävle Energi.

Elhandel 2022-01-12 14:32
Sex miljarder i elpriskompensation till hushållen
Regeringen meddelade den 12 januari att de avsätter drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för hushåll som drabbats av höga elpriser.