Stora renoveringar av Kyrkogatan och Norra Slottsgatan på gång

I vår och sommar kommer vi att renovera infrastruktur längs Kyrkogatan och Norra Slottsgatan. Projekten börjar den 23 april.

Kyrkogatan

Projektet längs Kyrkogatan gör vi tillsammans med Gästrike Vatten och Gävle kommun. Vi kommer att bygga ut fjärrkylanätet och renovera fjärrvärmeledningar medan Gästrike Vatten renoverar vattenledningarna. Gävle kommun kommer att lägga ny asfalt när alla byggnationer är klara.

Vi jobbar i etapper

Vi kallar projektet Kyrkogatan men även tvärgatorna Norra Slottsgatan och Norra Skeppargatan ingår. Också Norra Stapeltorgsgatan berörs då den kommer att få ny asfalt. På Norra Stapeltorgsgatan renoveras däremot ingen infrastruktur under mark så det blir inga grävningar där.

I kartan ovan kan du se hur vi har delat in projektet i etapper. Vi räknar med att varje etapp tar cirka fem veckor. Med etappindelningen kommer vi att kunna arbeta effektivt samtidigt som vi håller framkomligheten för alla som rör sig i området på en acceptabel nivå.

Få information om projektet

Vill du ha information via sms eller mejl om projektet? Det kan till exempel handla om förändringar i tidplanen, trafikavstängningar eller ovanligt bullriga arbeten. Anmäl gärna dina kontaktuppgifter på gavleenergi.se/kyrkogatan så kan vi nå dig med kort varsel.

Norra Slottsgatan

Norra Slottsgatan är ett gemensamt projekt med Gävle kommun. Där kommer vi att renovera fjärrvärmenätet och elnätet och kommunen kommer att lägga ny asfalt.

Även i det här projektet ingår fler gator än bara Norra Slottsgatan. Vi kommer även att jobba längs Hantverkargatan, Kansligränd och Valbogatan.

Det här bygget är lite mindre i omfattning än Kyrkogatan och kommer därför gå snabbare. I augusti räknar vi med att allting är asfalterat och återställt.

Publicerades den 9 april, 2019.