Miljö- och klimatutbildning för medvetna medarbetare

Utbildning i miljö och hållbarhet leder till klimatsmarta val.

Under utbildningen har man bland annat fått testa sitt klimatavtryck via Klimatkontot.se där man kan se hur ens resande, matvanor, boende och konsumtion påverkar klimatet i form av koldioxidutsläpp.

– Att mäta medarbetares klimatpåverkan utanför arbetet var ingen självklarhet, berättar Jessica, Miljö- och kvalitetssamordnare på Gävle Energi.

Samtidigt har vi länge arbetat aktivt med hållbarhets- och miljöfrågor inom bolaget så nästa steg var att ge alla medarbetare verktyg och kunskap för att kunna göra medvetna val både på arbetstid och på sin fritid.

Hur stor klimatpåverkan har vi?

I Sverige är vår klimatpåverkan i snitt 8 ton per person och år exklusive offentlig konsumtion. Det är ungefär lika mycket CO2 som släpps ut vid sexton tur och retur resor mellan Stockholm och London. 8 ton är avsevärt högre än det globala genomsnittet. Parisavtalets mål är att hålla den globala medeltemperaturökningen under 2 grader och sträva mot att hålla temperaturökningen under 1,5 grader. Det innebär att de genomsnittliga globala utsläppen bör vara högst 1 ton per person 2050. Gävle Kommun har som mål att bli en klimatneutral kommun redan 2035 och där har Gävle Energi en viktig roll som regionens energileverantör.

Resultatet från utbildningen visar att våra medarbetare har en gemensam belastning på 1 413 ton CO2/år, där snittet per anställd är 7,3 ton per person och år. Jämför vi med flygresan till London igen så motsvarar det alltså 3 078 flygresor tur och retur. Det är lägre än det svenska snittet men det finns fortfarande mycket att göra för att nå både det lokala målet till 2035 och det globala målet till 2050.

– Utbildningstillfällena gav oss också chansen att fånga upp frågetecken eller osäkerhet som rör arbetet och hur vi som arbetsgivare kan underlätta för medarbetarna att göra rätt, avslutar Jessica.

Under utbildningen fick alla medarbetare också avge klimatlöften, små förändringar i sin vardag, som innebär att man minskar sin klimatpåverkan.

Några av de klimatlöften som nämndes var:

 • Minska bilanvändandet och cykla/gå mer
 • Åka mer kollektivtrafik
 • Äta mer vegetariskt
 • Sänka värmen hemma
 • Bada mindre
 • Äta mer närproducerat
 • Minska mitt flygande
 • Fundera en extra gång innan jag konsumerar
 • Fortsätta att inspirera andra
 • Odla egna grönsaker
 • Köpa mer begagnat och second hand
 • Byta minst 100 mil bil mot tåg
 • Inte slänga matrester i onödan
 • Bli bättre på att återvinna
 • Semestra i Sverige och närområdet

Målet är att följa upp medarbetarnas klimatpåverkan på årlig basis och göra löpande insatser för att underlätta för alla att göra klimatsmarta val. Vill du testa ditt klimatavtryck? Kolla in klimatkontot.se

Vill du att vi kommer ut till ert företag eller organisation och berättar mer om energi och klimat? Hör av er här!

Det här är nummer 1 av 100 framsteg som vi gör för en bättre morgondag.
Här kan du läsa mer om varför vi tycker det är viktigt att göra skillnad. #100framsteg

Publicerades den 20 februari, 2020.